เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องจากทางกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ได้พัฒนาเว็ปไซต์และเปลี่ยนแปลง URL หรือ การเข้าถึงเว็ปไซต์ใหม่ มีผลวันที่ 20 ตุลาคม 2559  โดยเดิมเข้าจาก www.winaimoph.com จะเปลี่ยนเป็น http://discipline.ops.moph.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เข้าสู่เว็ปไซต์